O nas

Regulamin sklepu internetowego Baretki.pl

1.    Warunki ogólne

 

1.1.    Sklep internetowy, działający pod adresem baretki.pl umożliwia dokonywanie  za pośrednictwem Internetu zakupów gotowych towarów lub usługi (w przypadku baretek i wstążek odznaczeń).

1.2.    Sklep baretki.pl jest prowadzony przez firmę:

 

BARETKI.pl

Piotr Kałużny

ul. Grudziądzka 144

87-100 Toruń 
NIP: 611-221-48-67

Regon 340791159

Adres do korespondencji: 

BARETKI.pl

Piotr Kałużny

ul. Grudziądzka 144

z dopiskiem: "Europejski Skład Kupiecki"

87-100 Toruń 

 

1.3.    Zakup w sklepie internetowym baretki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.4.    Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://baretki.pl , zwany dalej Baretki.pl służy
do dokonywania zakupów artykułów za pośrednictwem Internetu.

1.5.   Zakupy w sklepie internetowym Baretki.pl, mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://baretki.pl,  wybór formy płatności, wybór sposobu dostawy i przesłanie zamówienia.

1.6.    Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

 

2.    Procedura składania i realizacji zamówień

 

2.1.   Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie będzie konieczne założenie konta użytkownika, jednakże zaleca się założenie konta co znacznie ułatwi obsługę zamówienia w przypadku ponownego zakupu w naszym sklepie

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z niezbędnymi danymi do dokonania płatności oraz numerem telefonu, co ułatwi realizację zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

2.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Baretki.pl.

2.4. W przypadku opcji płatności zwykłym przelewem bankowym czas realizacji jest dłuższy. Sprawdzanie dokonanych wpłat odbywa się po godzinie 13.00 każdego dnia a rozpoczęcie realizacji zamówień opłaconych tym sposobem rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

2.5.  W przypadku płatności poprzez system Przelewy24 realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą dokonania płatności, jeżeli płatność ta została wykonana do godziny 12.00. W przypadku płatności z wykorzystaniem systemu Przelewy24 dokonanych po godzinie 12.00 realizacja zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym.

2.6.  Dla wpłat dokonanych z wykorzystaniem systemu Przelewy24 doliczana jest automatycznie prowizja od transakcji w kwocie 1,9% kwoty zakupów która jest uwzględniana przy dokonywaniu płatności przez klienta. Zapoznając się z regulaminem sklepu oraz warunków zakupu Przelewy24 klient wyraża zgodę na naliczenia dodatkowej opłaty za szybki przelew.

2.7.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresu urlopu kiedy sklep jest nieczynny. Informacji udzielamy pocztą elektroniczną  poprzez formularz: "Napisz do nas" znajdującym się na górze strony. 

2.8.    Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia złożonego w sklepie internetowym Baretki.pl.

2.9.    Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez obsługę sklepu internetowego Baretki.pl.

2.10.    Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu,
w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.

2.11.    Baretki.pl  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

2.12.    Ceny podawane w sklepie internetowym Baretki.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT –nie jesteśmy płatnikiem VAT. Baretki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen w katalogu produktów bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.13.    Baretki.pl wystawia Fakturę (dla zwolnionych z Vat) na zakupiony towar. Aby otrzymać Fakturę należy poprawnie wypełnić danymi formularz zamówienia.

2.14.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiający może zrezygnować
z towaru kupionego w naszym sklepie odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Wzór oświadczenia do pobrania znajduje się TUTAJ

2.15.  Wypełniony formularz należy przesłać na adres podany jako adres do korespondencji.

2.16.  Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy baretek i ich zestawów (baretek połączonych) we wszelkiego rodzaju konfiguracjach, które zgodnie a Art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta „są rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb”.

2.17.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2.18. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Baretki.pl poda kupującemu najtańszy sposób zwrotu towaru do siedziby firmy. W przypadku odesłania towaru przez klienta bez konsultacji z Baretki.pl firma Baretki.pl nie ponosi kosztów zwrotu którego klient dokonał z własnej inicjatywy wybierając samodzielnie sposób zwrotu.

2.18. Baretki.pl  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

2.19. W przypadku, w którym Baretki.pl nie zaproponuje, że samo odbierze towar, Baretki.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.20.  Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Baretki.pl, Baretki.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.21. Zamawiający ma obowiązek zwrócić rzecz Baretki.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Baretki.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że Baretki.pl zaproponowało, że samo odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.22.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.23.  Baretki.pl prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową poprzez zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i w związku z powyższym nie ma możliwości osobistego odbioru zakupionego towaru.

2.24.  Aktualny czas realizacji zamówień znajduje się na stronie głównej naszego sklepu.

 

3.    Warunki dostawy towaru

 

3.1.    Baretki.pl zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad.

3.2.  Zamawiający może wybrać  formy dostawy zamówionego towaru zgodnie z informacją zawartą w zakładce  "Wysyłka" znajdującą się na dole strony w dziale "Informacje".

3.3    Wybierając sposób dostawy zamawiający (klient) automatycznie udziela firmie Baretki.pl pełnomocnictwa do zawarcia umowy w jego imieniu z firmą kurierską realizującą dostawę zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

3.4   Należność z tytułu kosztów transportu przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów nadania przesyłki w imieniu i na rzecz klienta zgodnie z wybranym sposobem oraz na podany w formularzu zamówienia adres (paczokmat). 

3.5.   Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostanie wysłany zamówiony towar w terminie określonym na stronie głównej sklepu, liczonym od dnia, gdy na rachunek Baretki.pl wpłyną odpowiednie środki.

3.6.    Przewidywany koszt dostawy jest określany w zakładce „Wysyłka” w informacjach na dole strony głównej sklepu.

3.7.  W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://baretki.pl, pomiędzy zamawiającym a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

3.8.    W ramach korespondencji e-mailowej Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy. Ponadto Zamawiający będzie otrzymywał informację o zmianie statusu zamówienie-po zaksięgowaniu (zaakceptowaniu) dokonanej płatności oraz wysyłce towaru (w dniu wysyłki lub najdalej dzień po wysyłce).

3.9  W przypadku w którym przesyłka nie zostanie podjęta (odebrana) przez klienta z jego winy, koszt ponownego jej nadania ponosi klient zgodnie z cennikiem nadawanych przesyłek na naszej stronie. 

3.10  Ponowna nadanie przesyłki następuje po zaksięgowaniu wpłaty za jej ponowne nadanie.

3.11  W przypadku gdy klient odmawia (nie udzieli odpowiedzi) ponownej opłaty za przesyłkę, zakupiony towar wykonywany na indywidualne zamówienie pozostaje w naszej dyspozycji i podlega zniszczeniu w terminie 14 dni od pierwszego monitu (informacji) o konieczności ponownej wpłaty za kolejne nadanie przesyłki a kwota uiszczona za ten towar przepada. Środki wpłacone za pozostałe (prefabrykowane) towary podlegają zwrotowi na konto klienta z którego zostały wpłacone. Kwota jest pomniejszona o koszt opłaconej wcześniej a nieodebranej przesyłki.

 

4.    Reklamacje i gwarancje

 

4.1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru zamawiający znajdzie w nim wadę techniczną może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w stosunku do wszystkich towarów. Baretki.pl zobowiązuje się do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady. O sposobie załatwienia sprawy decyduje Zamawiający.

4.2.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Baretki.pl. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4.3.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki
z reklamowanym produktem.

4.4.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady wraz z numerem zamówienia.

4.5.  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.6.    W przypadku zakupienia baretek i ich zestawów we wszelkiego rodzaju konfiguracjach, które zgodnie
z Art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają prawu odstąpienia
od umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

4.6.1.   Otrzymania wadliwie wykonanych baretek - posiadających wady techniczne;

4.6.2. Baretek wykonanych niezgodnie ze specyfikacją określoną przez Zamawiającego i złożoną najpóźniej w momencie dokonania wpłaty za zamówienie;

4.6.3. Baretek wykonanych niezgodnie z kolejnością wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4.7.    Prawo reklamacji sposobu wykonania baretek nie przysługuje jeżeli Zamawiający:

4.7.1.  Określił sposób wykonania (połączenia) baretek po dokonaniu wpłaty – w momencie dokonania wpłaty rozpoczęty zostaje proces produkcji w celu zachowania terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku baretki zostają wykonane jako pojedyncze produkty dodawane do koszyka zakupów;

4.7.2.  Ustalił niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kolejność ułożenia baretek o czym został poinformowany drogą email.

4.8.    Baretki.pl zastrzega sobie prawo odmowy wykonania baretek jeżeli Zamawiający ustalił niezgodną
z przepisami kolejność ich ułożenie a mimo przesłanej informacji w tym zakresie nie wyraża zgody na wykonanie przez Baretki.pl zamówionych baretek zgodnie z przepisami.

 

5.    Zwroty i wymiany zakupionych towarów.

 

5.1.   Zwroty i wymiany towarów dopuszczalne są w terminie 14 dni od otrzymania towaru tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może nosić znamion uszkodzenia, zabrudzenia, zarysowania lub innych śladów uszkodzeń.

5.2.  Jeśli wszystkie wymienione w pkt 5.1 warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu bankowego, użytego we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru.

5.3.  Sposób wymiany towaru, przy zachowaniu wszystkich wymienionych w pkt 5.1 warunków, będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym indywidualnie. W przypadku braku porozumienia odnośnie wymiany towaru, kupującemu przysługuje jedynie prawo zwrotu towaru.

5.4   W przypadku rezygnacji z zakupów złożone zamówienie zostaje anulowane a wpłacone środki zostają zwrócone w kwocie pomniejszonej o 1,50zł która jest kosztem przelewu zwrotnego z konta biznes.

5.5   Zamówienia, które zostaną złożone i nieopłacone w ciągu 3 dni, zostają anulowane i ich późniejsze opłacenie będzie skutkowało zwrotem środków oraz odmową realizacji zamówienia. Zamówienia takie należy złożyć ponownie.

5.6   W przypadku zwrotu towaru w związku z nieodebraniem przez klienta nadanej przesyłki klient ponosi koszt zwrotu przesyłki która jest równowartością kwoty nadania przesyłki zgodnie z cennikiem wysyłek znajdującym się na naszej stronie;

5.7   W takiej sytuacji klient otrzymuje zwrotnie na konto kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą należną i wpłaconą przez klienta za zakupiony towar pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do naszej firmy. Jeżeli różnica ta wymaga dopłaty ze strony klienta zastrzegamy sobie prawo do skierowania do klienta informacji o koniecznej dopłacie w związku z poniesionymi przez nas kosztami zwrotu przesyłki.

 

6.    Ochrona danych osobowych

 

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Baretki.pl  (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. zwanego potocznie RODO. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

6.2. Baretki.pl, Piotr Kałużny jest Administratorem Danych Osobowych Klientów firmy Baretki.pl. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

6.3.   Do potrzeb realizacji zamówień złożonych w firmie Baretki.pl utworzono bazę danych „Baretki.pl-zamówienia” która została zgłoszona w UODO i zarejestrowana pod numerem 133226.

6.4.    Zamawiający dokonując zakupów w firmie Baretki.pl poprzez sklep internetowy baretki.pl lub
za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro (użytkownik pika74),podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

6.5.  Baretki.pl przetwarza dane osobowe Zamawiającego w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Baretki.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Zamawiającego innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

6.6.    Baretki.pl nie przetwarza danych osobowych Zamawiającego w celach marketingowych.

6.7.    Baretki.pl nie udostępnia danych osobowych Zamawiającego osobom trzecim.

6.8. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.9.   Przechowywanie przez Baretki.pl danych osobowych Zamawiających odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny do realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa lub okresu istnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży, ale również później, tj. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji sprzedaży i upływu okresu istnienia obowiązku udokumentowania faktu należytej realizacji umowy, w tym względem organów podatkowych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji.

6.10. W tym celu Zamawiający ma prawo dokonywać edycji przekazanych danych umieszczonych na założonym w sklepie baretki.pl koncie poprzez zalogowanie się na utworzonym własnym koncie.

6.11.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za dokonane zmiany danych osobowych na własnym koncie.

6.12.  Zamawiający ma prawo do wystąpić do administratora danych z wnioskiem o trwałe usunięcie posiadanego konta w sklepie baretki.pl poprzez złożenie takiej dyspozycji z wykorzystaniem formularza kontaktowego sklepu.

6.13.  Administrator ma prawo żądać podania danych potwierdzających uprawnienia Zamawiającego do złożenia zlecenia usunięcia konta w ramach danych zamieszczonych na koncie klienta.

6.14  W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług podwykonawców świadczących usługi wspierające funkcjonowanie naszej firmy, w tym zapewniających usługi: księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, płatnicze. Wszystkie te podmioty mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie świadczonych nam usług.

 

 

7.    Postanowienia końcowe

7.1.    Firma Baretki.pl zastrzega sobie prawo do:

7.1.1.   zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

7.1.2.   wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Baretki.pl,

7.1.3.   wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Baretki.pl,

7.1.4.   przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.3.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.4.    W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy: "Napisz do nas" znajdujący się na górze strony. Godziny obsługi telefonicznej podane są w zakładce "Kontakt z nami"

 

 

 

 

  •  Wieloletnie doświadczenie          

  • Bezpieczne płatności         

  •  

     Darmowa wysyłka od 250zł