O nas

Przydatne informacje

Baretki odznaczeń -  to wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia, noszone na co dzień na mundurze w zastępstwie odznaczenia.

Baretki na mundurze umieszcza się nad lewą kieszenie munduru uwzględniając kolejność odznaczeń według ich rangi. W przypadku posiadania odznaczeń o tej samej randze o kolejności baretek decyduje kolejność otrzymania odznaczenia.

W przypadku posiadania kilku klas tego samego odznaczenia nosi się tylko baretkę najwyższej klasy (jeśli ktoś posiada medal złoty, srebrny i brązowy - nosi baretkę tylko medalu złotego ).

Zasady te reguluje  „Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych, oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. (Dz.U. Nr 90, poz. 452 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z tym rozporządzeniem w jednym poziomym rzędzie umieszcza się nie więcej niż cztery baretki.

Jeżeli jednak klapa munduru zakrywałaby całkowicie pierwszą baretkę, wówczas nosi się w tym rzędzie tylko trzy baretki.

Z praktyki i kroju mundurów wynika, że praktycznie w jednym rzędzie zmieszczą się maksymalnie trzy baretki.

Baretki przyszywa się w ten sposób, aby czarne sukno na którym są one umieszczone przylegało do górnej klapy lewej kieszeni munduru. Baretki umieszcza się symetrycznie w stosunku do osi przebiegającej przez środek kieszeni.

Optymalny sposób rozmieszczenia baretek w zależności od ich liczby przedstawiają poniższe schematy. Cyfra 1 oznacza najwyższe posiadane odznaczenie.

 

 

 

W zależności od posiadanych baretek (ich szerokości wynikającej z szerokości wstążki orderowej z których są wykonywane) schemat rozmieszczenia baretek może być następujący:

 

 

Itd...  •  Wieloletnie doświadczenie          

  • Bezpieczne płatności         

  •  

     Darmowa wysyłka od 250zł